Kursų kainos

,,B“ kategorijos kursų kaina – nuo  450 Eur. (detali informacija

tel. 8-615 55697).